ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ