ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΣΤΟ ART AND PRESS

http://artandpress.gr/%CE%B7-%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B7%CE%B8%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF% 82-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84/